Call Center คอนกรีต เวลาทำการ ติดต่อ 02-559-3861-3 นอกเวลาทำการ ติดต่อ 02-559-0091-3, Fax. 02-559-4005, 02-559-1020 // หินทราย จ.-อา โทร.086-3990414 ตลอด 24 ชม. อีเมล์

ข้อมูลผู้สั่งซื้อ

กดที่แผนที่ เพื่อชี้จุดส่งสินค้า หรือ พิมพ์ชื่อสถานที่จัดส่งเพื่อค้นหา

บอกความต้องการสั่ง หิน ดิน ปูน ทราย

วิธีการหาปริมาณในการถม ให้ระบุขนาด จากพื้นที่แปลงที่ดิน ตามหน่วยที่ระบุ พร้อมกับความสูงที่ต้องใช้ถม และการบดอัด เป็นตัวเลขตามหน่วยในช่องที่กำหนดเพื่อให้ได้จำนวนที่ต้องใช้งานจริง

ลักษณะถนนที่ใช้ในการเข้าสู่สถานที่ส่งสินค้า

ระบุวันและเวลาใช้งาน

   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ พบปัญหาการใช้งาน ติดต่อ บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

- หินทราย จ.-อา โทร.086-3990414 ตลอด 24 ชม. อีเมล์ chaipiwat@orcconcrete.com