Call Center คอนกรีต เวลาทำการ ติดต่อ 02-559-3861-3 นอกเวลาทำการ ติดต่อ 02-559-0091-3, Fax. 02-559-4005, 02-559-1020 // หินทราย จ.-อา โทร.086-3990414 ตลอด 24 ชม. อีเมล์

ข้อมูลผู้สั่งซื้อ

กดที่แผนที่ เพื่อชี้จุดเทคอนกรีต หรือ พิมพ์ชื่อสถานที่จัดส่งเพื่อค้นหา

บอกความต้องการสั่งคอนกรีต

คอนกรีตผสมเสร็จมาตรฐาน จัดส่งเป็น คิว หรือ ลูกบาศก์เมตร จึงต้องคำนวณว่าเป็นพื้นที่เท่าไหร่ แล้วหาความหนาโดยเฉลี่ย ทำให้ทราบว่าต้องใช้คอนกรีตปริมาณเท่าไหร่ 

 

ลักษณะถนนที่ใช้ในการเข้าสู่สถานที่เทคอนกรีต หรือ ส่งสินค้า

ระบุวันและเวลาใช้งาน

   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ พบปัญหาการใช้งาน ติดต่อ บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

คอนกรีต เวลาทำการ ติดต่อ 02-559-3861-3 นอกเวลาทำการ ติดต่อ 02-559-0091-3 Fax. 02-559-4005, 02-559-1020 อีเมล์ crm@orcconcrete.com